Het nieuwe leenstelsel: wat verandert er voor studenten?
030 207 2658 September Onderwijs

Het nieuwe leenstelsel: wat verandert er voor studenten?

Datum: 10-11-2014

Door: Tom Zomer

 

Edit: voor een actuele stand van zaken betreffende het leenstelsel, klik deze link.

Na maandenlang onderhandelen tussen het kabinet, D66 en GroenLinks is het nu echt een feit: per 1 september 2015 verdwijnt de basisbeurs voor studenten en wordt een (sociaal) leenstelsel. Dit geldt voor alle studenten die vanaf het studiejaar 2015/2016 aan een bachelor studie beginnen en voor het eerst studiefinanciering aanvragen of aan hun masterfase beginnen. Zij krijgen geen basisbeurs meer maar zullen moeten gaan lenen.

De belangrijkste veranderingen:

Basisbeurs wordt studievoorschot

De basisbeurs voor alle studenten vervalt, ongeacht het inkomen van hun ouders. Deze wordt vervangen door wat de overheid een studievoorschot noemt. Het studievoorschot zal bestaan uit een lening en een collegegeldkrediet, met een maximum van 987 euro per maand. Wanneer de ouders van studenten minder dan 46.000 euro per jaar verdienen komt daar nog een aanvullende beurs bij. Deze beurs kan oplopen tot 365 euro per maand wanneer de ouders minder dan 30.000 euro per jaar verdienen. De aanvullende beurs hoeft net zoals bij de oude studiefinanciering niet terugbetaald te worden op het moment dat de studie succesvol binnen 10 jaar afgerond wordt. De bedragen blijven verder gelijk, het maximale studievoorschot is even hoog als de basisbeurs, maximale lening en het collegegeldkrediet van nu samen.

OV-jaarkaart blijft behouden

Waar de basisbeurs wordt afgeschaft blijft de ov-jaarkaart wel behouden. En ook minderjarige mbo-studenten hebben vanaf 1 september 2015 recht op een ov-jaarkaart. Voor de ov-jaarkaart blijft ook gelden dat het alleen een gift is wanneer de studie binnen 10 jaar succesvol afgerond wordt.

Afbetalingstermijn langer

De termijn waarin de lening afgelost moet worden wordt verlengd van 15 naar 35 jaar. De aflossing wordt als volgt berekend: je maandloon wordt verminderd met het minimumloon en van het bedrag dat overblijft betaal je tot maximaal 4% van je totale maandloon af. Je hoeft dus pas af te lossen wanneer je meer verdient dat het minimumloon.

Waarom verandert dit?

De belangrijkste reden is dat de overheid geld wil besparen en verwacht dat er met de invoering van het leenstelsel een miljard euro vrij komt. Het ministerie schrijft dat dit geld vervolgens vrijgemaakt zal worden en zoals afgesproken weer in het onderwijs geïnvesteerd zal worden. Volgens Minister Bussemaker zorgt dit voor een eerlijk, rechtvaardig, doelmatig en toekomstbestendig studiefinancieringsstelsel. Dit omdat iemand die aan de hogeschool of universiteit studeert later gemiddeld anderhalf tot twee keer zo veel zal gaan verdienen dan iemand die geen hoger onderwijs heeft gehad. Het studievoorschot moet volgens de overheid dus gezien worden als een verantwoorde investering in jezelf.

Maar wat betekent dit voor de studieschuld?

De veranderingen betekenen dat de overheid geld bespaart. Daar voor in de plaats zullen toekomstige studenten zich dieper in de schulden moeten steken. Voor een student die nominaal studeert zal de gemiddelde studieschuld namelijk rond de 21.000 euro uitkomen (aldus het Centraal Planbureau). Voorheen was dit nog 15.000 euro. Wie zich niet in de schulden wil steken om het wegvallen van de basisbeurs te compenseren (een gat van 3.348 euro per jaar), zal dus meer moeten gaan bijverdienen naast de studie. Je kunt je afvragen of daar wel tijd voor is nu de druk om snel af te studeren alleen maar groter wordt. De afstudeerders van dit schooljaar zullen dus goed moeten nadenken over hun toekomst, want wat zij volgend jaar ook besluiten te studeren, hun keuze heeft meer consequenties dan ooit te voren.

Heb je hulp nodig bij je studiekeuze?

Vraag dan gratis een oriënterend gesprek aan bij een van onze studie advies coaches.

 

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op!

  [email protected]
 (030) 265 7658