Leerlingbegeleiding op KSH | Blog
030 207 2658 September Onderwijs

Ze geloven nog in me!

Positieve examen uitkomsten en blije gezichten: dit was het resultaat na het traject Leerlingbegeleiding op de KSH. Anouk is hier zorgcoördinator en docent wiskunde. Ze vertelt over de ervaring met dit traject van September Advies. 

Anouk: “We hebben contact gezocht met September omdat we een positief artikel voorbij zagen komen van een andere school. Wij waren namelijk op zoek naar aanvullende individuele begeleiding voor examenleerlingen waarvan we merkten dat zij een extra duwtje in hun rug nodig hadden om hun diploma te kunnen behalen. Bij deze leerlingen waren wij ervan overtuigd dat ze het konden. Er was alleen wat extra begeleiding nodig, zeker na de corona jaren.

Er ontstond toen een groep van ongeveer twintig leerlingen die hier behoefte aan hadden en gebruik kon maken van dit traject. We hebben dit als een kans aan hen aangeboden, ze waren niets verplicht. Wel hebben we hierin duidelijke afspraken met de leerlingen gemaakt. ´Het is belangrijk dat je het zelf wilt. We zien dat je het kan, maar ook dat het spannend gaat worden qua cijfers.´

De reacties van de leerlingen hierop waren erg positief! Er waren enkele leerlingen die aangaven zelf al bezig te zijn met bijvoorbeeld hun ouders, maar de rest stond zeker open voor hulp.

De leerlingen kregen eerst een intake en vervolgens acht coachgesprekken met een enthousiaste coach van September Advies. Van tevoren hebben we uitgevraagd wat ieders doel was, zodat hier goed op gefocust kon worden tijdens de sessies. Deze doelen waren voornamelijk gericht op plannen, het voorbereiden van de examens, (faal)angst en omgaan met stress. Vanuit school wordt er ook examentraining gegeven, maar dat is allemaal vakinhoudelijk, waarbij er vooral geoefend wordt met het maken van examens.

Na het traject kregen we positieve reacties. Een moeder van één van de leerlingen belde ons op en was zó blij. Haar dochter was ontzettend enthousiast thuis gekomen en had gezegd: ‘Ze geloven nog in me!’ Het meisje had zelf de hoop eigenlijk al opgegeven, maar dit traject gaf haar een enorme boost. Uiteindelijk heeft ze haar examen ook gehaald, een supermooie uitkomst! Dit was natuurlijk ook de hoop die we hadden, maar je weet van tevoren nooit hoe zoiets uitpakt. Gelukkig zijn bijna alle leerlingen die het traject hebben gevolgd ook geslaagd voor hun examen. Het contact met de coaches heb ik ook als zeer positief ervaren. Ik zou het traject Leerlingbegeleiding van September Advies zeker aanraden!”

Kunnen jouw leerlingen ook een steuntje in de rug gebruiken? Voor het inzetten van coachende begeleiding door September Advies neem contact op met: [email protected] of kijk op: septemberonderwijs.nl
In het begeleidingstraject van September kunnen leerlingen aan de slag met hun eigen leervraag. Bij September kijken we graag naar wat er wél goed gaat en wat talenten zijn van leerlingen of studenten. Tijdens een krachtig programma op maat bestaande uit individuele begeleiding helpen we leerlingen of studenten de executieve functies en metacognitieve vaardigheden te vergroten. Zo verhelpen we leerachterstanden op een duurzame manier. Daarin werken we graag samen met de school en leerling en sluiten aan op wat er al is.

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact met ons op!

  [email protected]
 (030) 265 7658